Trasa Chełm - Lublin 7:20

  • Chełm 7:20
    al. Armii Krajowej 14
  • Lublin 8:35
    "Mały dworzec" dla busów obok Dworca PKS, ul.RUSKA 13,13A ul.Cerkiewna stanowisko nr 18
kurs busa