Trasa Lublin - Chełm 16:25

  • Lublin 16:25
    "Mały dworzec" dla busów obok Dworca PKS, ul.RUSKA 13,13A ul.Cerkiewna stanowisko nr 18
  • Chełm 17:40
    al. Armii Krajowej 14
kurs busa